Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Regulamin

1.    INFORMACJE OGÓLNE

1.     Sklep internetowy fiskalne.pasaz24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

2.     Sklep prowadzony jest przez firmę " Kozioł ” s.c. z siedzibą w Łochowie.

3.     Aby dokonać zakupów należy za pośrednictwem zakładki Koszyk wypełnić formularz zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

4.     Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

5.     Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.

6.     Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje zrealizowanie zamówienia.

2.    PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1.     Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.fiskalne.pasaz24.pl w chwili składania zamówienia.

2.     Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT)zgodnie z opisem towaru w złotych polskich.

3.     Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

4.     Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

3.    ZAMÓWIENIA

1.     Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

2.     Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.     Ze względów logistycznych minimalna wartość zamawianego towaru to 50,00 zł netto.

4.     Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.

5.     Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Obsługi Klienta statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą „Kozioł” s.c. - właścicielem sklepu fiskalne.pasaz24.pl. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6.     Jeżeli Klient wybierze formę płatności "Przelew bankowy" to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.

7.     W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

8.     Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" z których wpływ środków nie zostanie odnotowany, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.

9.     Firma „Kozioł” s.c. zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

10.   O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

4.    KOSZYK

1.     Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

2.     Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

5.    FORMY PRZESYŁKI

1.     Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym fiskalne.pasaz24.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Termin dostawy zamówionych towarów zależy od ich dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia. Najczęściej zamówienia realizowane są w 1 do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

3.     Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej lub osobiście przez pracownika firmy.

4.     Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego.

5.     W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

6.     Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.    DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

1.     Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

2.     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment wysłania faktury do odbiorcy.

3.     W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana za pomocą Poczty Polskiej na wskazany adres.

7.    ZWROTY

1.     W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą „Kozioł” s.c. drogą elektroniczną na adres koziol@koziol.com.plPodstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą.

2.     Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3.     Ustawa z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów  nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Z towaru zakupionego w naszym sklepie za pomocą "koszyka", można zrezygnować wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z firmą KOZIOŁ s.c. jednak tylko wtedy, gdy produkt jest pełnowartościowy, czyli nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. O chęci zwrotu towaru należy poinformować firmę „Kozioł” s.c mailowo bądź telefonicznie,udzielone zostaną informacji o adresie oraz zasadach zwrotu towaru. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

4.     Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta oraz urządzenia zafiskalizowane.

5.     Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

6.     Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

8.    REKLAMACJE i GWARANCJE

1.     Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na koziol@koziol.com.pl

  omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,

  zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości,

  zwrotu pieniędzy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.

2.     Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.

3.     Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma „Kozioł” s.c. nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów w sposób nie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia.

4.     Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

Witryna stworzona na platformie